Αρχική Οικονομική Αγορά Πολιτική Αγορά Φιλοσοφική Αγορά Συμμέτοχος Γεώργιος Γκαγκαράτζας
Πολιτικό κόμμα ΕΜΕΙΣ ΌΛΟΙ

Καταστατικό αξιών και αρχών


• Άρθρον 1ον ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ
• Ιδρύεται πανελλήνιο πολιτικό κόμμα με την επωνυμία • "Ελλήνων Κοινοπολιτεία" • "Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. Ο.Λ.Ο.Ι. οι Έλληνες Δημοκρατικοί Κοινοπολίτες" (("We, all the Hellin's Democratical Commoncitizens") και για τα έντυπα ακολουθεί η έκφραση "για Ελλήνων Δημοκρατική Κοινοπολιτεία - Ασφάλεια - Αυτάρκεια - Μόρφωση - Οικογένεια - Κοινωνία - Κοινοπολιτεία - Υ.Γ.Ι.ΕΙ.Α." ("for Hellin's Democratical Commonstate - Security - Self-sufficiency - Education - Family - Society - Commonstate - W.E.I.G.A.), με επιτρεπόμενη σύντμηση "Έλληνες Δημοκρατικοί Κοινοπολίτες" ("Hellin's Democratical Commoncitizens") και με έδρα Χ (Οδό, αριθμό, ΤΚ και δήμο.).

• Άρθρον 2ον ΌΡΑΜΑ
• Όραμά μας είναι η πλειοψηφική ανάληψη από τους Έλληνες Πολίτες της πολιτικής δημόσιας εξουσίας (κυβέρνηση) της Ελλάδος και η αλλαγή πολιτεύματος σε Δημοκρατική Κοινοπολιτεία.

• Άρθρον 3ον ΣΚΟΠΟΙ
• Ίδρυση δημοτικών πολιτικών συνδυασμών
• Ίδρυση περιφερειακών πολιτικών συνδυασμών
• Ίδρυση Ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος
• Ίδρυση Πανγήϊνου πολιτικού κινήματος
• Ολοκλήρωση του Ελληνικού Διαφωτισμού

• Άρθρον 4ον ΣΤΟΧΟΙ
• Κατασκευή αντίστοιχων ιστοτόπων και διαφήμισή τους.
• Ψηφοφορίες ηλεκτρονικές για όλα τα θέματα.
• Έρευνα επιστημονική για όλα τα θέματα.
• Δημιουργία του Λεξικού ΑΛΗΘΕΙΑ.
• Αλλαγή πολιτεύματος σε Δημοκρατική Κοινοπολιτεία.
• Ασφάλεια - Αυτάρκεια - Μόρφωση
• Οικογένεια - Κοινωνία - Κοινοπολιτεία
• Υ.Γ.Ι.ΕΙ.Α.
• Απαγόρευση κάθε απάνθρωπης και ειδικά ανθελληνικής ενέργειας.
• Κατάργηση όλων των όπλων και πολέμων στόν πλανήτη.
• Εξυγίανση του περιβάλλοντος (αέρα, ύδωρ) από όλες τις μολύνσεις.
• Παραγωγή υγιεινών τροφών, ενδυμάτων και υποδημάτων.
• Παραγωγή όλων ειδών και ειδικά των γεωργικών ειδών.

• Άρθρον 5ον ΠΟΡΟI
• Οι εισφορές των Συμμέτοχων ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων, οργανισμών, της πολιτείας, της ευρωπαϊκής ένωσης (Ε.Ε.) κ.λ.π.
• Οι δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομιές και πάν αγαθόν το οποίο περιέρχεται στην περιουσία μας, εφόσον ο χορηγός (δωρητής) δεν θέτει σκοπούς που είναι αντίθετοι στους σκοπούς μας και γίνονται δεκτές οι δωρεές κατόπιν αποφάσεως της πλειοψηφικής ολομέλειας με ψηφοφορία.
• Το καθαρό προϊόν από εισπράξεις εκδηλώσεων, εράνων, εορτών, διαλέξεων, παραστάσεων, εκδρομών, χοροεσπερίδων, συνεστιάσεων, εκδόσεως εντύπων και λευκωμάτων, λαχείων και λαχειοφόρων αγορών μας.

• Άρθρον 6ον ΔΩΡΗΤΕΣ - ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ - ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
• Όσοι προσφέρουμε χρηματικό ποσό έως 300 ευρώ θεωρούμαστε και ονομαζόμαστε Δωρητές.
• Όσοι προσφέρουμε χρηματικό ποσό από 300 έως 1.500 ευρώ θεωρούμαστε και ονομαζόμαστε Μεγάλοι Δωρητές.
• Επίσης όσοι προσφέρουμε ποσό άνω των 1.500 ευρώ θεωρούμαστε και ονομαζόμαστε Ευεργέτες.
• Οι Δωρητές, Μεγάλοι Δωρητές και Ευεργέτες προβαλλόμαστε στον ιστότοπό μας με θέμα Ευεργέται & Δωρηταί.

• Άρθρον 7ον ΜΕΛΗ
• Ως Μέλη γίνονται δεκτοί όλοι και δεκτές όλες και εγγράφονται οι άνω των δεκαοκτώ ετών Έλληνες Πολίτες και Ελληνίδες Πολίτισσες με την αστυνομική τους ταυτότητα και επίσης όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες του απόδημου Ελληνισμού με το ελληνικό διαβατήριό τους.
• Ως Φίλοι και Φίλες γίνονται δεκτοί όλοι όσοι και δεκτές όλες όσες θέλουν απλά να ενημερώνονται για τις πολιτικές εξελίξεις.

• Άρθρον 8ον ΌΡΓΑΝΑ
• Ολομέλεια. Η ολομέλεια είναι το ανώτατο όργανο και απαρτίζεται εκ των μελών του πολιτικού κόμματος.
• Γενικός γραμματέας. Ο γενικός γραμματέας είναι ο ελεγκτής της κανονικότητας της λειτουργίας του πολιτικού κόμματος.

• Άρθρον 9ον ΑΡΧΕΙΑ
• Τηρούνται τα παρακάτω ηλεκτρονικά αρχεία
• 1. Αρχείο μελών και φίλων.
• 2. Αρχείο ιστορικού ψηφοφοριών, διακηρύξεων, καταστατικών και κανονισμών λειτουργίας.

• Άρθρον 10ον ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΗΜΑΙΑ – ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
• 1. Η σφραγίδα φέρει κυκλικά την επωνυμία, με κεφαλαία γράμματα και στη μέση έχει σχηματική απεικόνιση του λογότυπου και της ημερομηνίας ίδρυσης του πολιτικού κινήματος.
• 2. Η σημαία μας απεικονίζεται στόν ιστότοπό μας.
• 3. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση (ιστότοπος) είναι η X.

• Άρθρον 11ον ΔΙΑΛΥΣΗ
• Η διάλυση επέρχεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος και ύστερα από απόφαση της ολομέλειας, απαρτία της οποίας απαιτείται η συμμετοχή των 3/4 των μελών με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

• Άρθρον 12ον ΕΠΙΛΟΓΟΣ
• 1. Κάθε ασάφεια του παρόντος Καταστατικού λύνεται από την ολομέλεια με πλειοψηφική ψηφοφορία και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί πολιτικών κινημάτων.
• 2. Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 12 άρθρα θα συζητηθεί και ψηφιστεί κατά άρθρο καί στο σύνολο του καί θα εγκριθεί από την ολομέλεια των πρώτων 201 ιδρυτικών μελών. Στη συνέχεια θα κατατεθεί μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη και τις υπογραφές των ιδρυτικών μελών στόν Άρειο Πάγο.
• 3. Το καταστατικό αυτό είναι το πρώτο και κάθε επόμενο θα αντικαθιστά κάθε προηγούμενο, αναφέροντας την ημερομηνία και τις αλλαγές από το προηγούμενο.