Αρχική Οικονομική Αγορά Πολιτική Αγορά Φιλοσοφική Αγορά Συμμέτοχος Γεώργιος Γκαγκαράτζας
Πολιτικό κόμμα ΕΜΕΙΣ ΌΛΟΙ οι Έλληνες Δημοκρατικοί Κοινοπολίτες

Πολιτική Αγορά


Η Ελλήνων Πολιτική Αγορά είναι η πολιτική αγορά της Ελλήνων Αγοράς με όραμα να ιδρύσει μαζί με όλους εμάς τους Έλληνες Πολίτες το πολιτικό κόμμα με αρχική επωνυμία Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. ΌΛΟΙ οι Έλληνες Δημοκρατικοί Κοινοπολίτες το ΕΜΕΙΣ είναι τα αρχικά των λέξεων Ελλήνων Μοναδικός Εθνικός και Ιερός Σύνδεσμος που θα υλοποιήσει άμεσα το πολιτικό του πρόγραμμα για δημοκρατία, ασφάλεια, αυτάρκεια, δικαιοσύνη, μόρφωση και υγεία. Το εθνικός σημαίνει έθνος του 2020 με πολιτισμό του 2020.

• Στη συνέχεια θα ιδρύσουμε τα πολιτικά κινήματα :
   o ΕΜΕΙΣ ΌΛΟΙ οι Ευρωπαίοι Δημοκρατικοί Κοινοπολίτες
   o ΕΜΕΙΣ ΌΛΟΙ οι Γήϊνοι Δημοκρατικοί Κοινοπολίτες.

• Ειδικά για την Ελλάδα μπορούν να συναντηθούν Ελληνότροποι που ομονοούν και κατοικούν στόν ίδιο Καλλικρατικό Δήμο. Στήν Αττική πραγματοποιείται εβδομαδιαία εθνοσυνέλευση κάθε Τετάρτη, όπου γίνεται δωρεάν επιμόρφωση σε θέματα υγιεινής, θεραπείας, διαιτολογίας, οικονομικά, πολιτικά και φιλοσοφικά θέματα.